Hoofdstuk 16 Financiële organisatie

In dit hoofdstuk komt alles samen in wat we aanduiden met ‘een gezonde financiële organisatie’. Flexibel, rendabel, solvabel en liquide. Voorts de vraag: zelfstandig verder voortbestaan of samensmelten met een ander bedrijf (fuseren), en zo ja, hoe?

Leerinhoud Hoofdstuk 16:

Onderkapitalisatie, overkapitalisatie en kapitaalverwatering. Fusie en acquisitie.

Er is in een gezonde situatie sprake van een toereikende reserve. Niet te groot, en niet te klein. Afhankelijk van de risico’s in de branche, en speciaal in deze onderneming. Men moet voldoende liquide zijn. Maar ook weer niet over-liquide. Een gezonde organisatie is springlevend. Een sterk organisme. In een veranderende wereld. Nodig is een behoorlijke reserve. Om de klappen op te vangen. Maar ook weer niet té groot.

Elke samenwerking, dus ook elke joint-venture, elke acquisitie en elke fusie, is pas zinvol wanneer 1 + 1 = 3, hetgeen de essentie is van organisatie-vorming. De (nieuwe) organisatie kan wel, wat men individueel, ieder voor zich alleen, niet kan of in elk geval niet zo goed kan. Zo niet, als het apart toch beter gaat, valt een fusie na verloop van tijd weer uit elkaar. Het omgekeerde van fusie is terugtrekking op de kernactiviteiten. Ontorganiseren. Bijvoorbeeld via een management buy-out worden delen van de onderneming afgesplitst.

Er staat in dit boek keiharde kritiek op out-of-date studieboeken Bedrijfseconomie.

The Profit Formula® i.e. The Way to Easy Profit Measurement (loepzuiver en supersnel) is 1 van 8 ‘Wetenschappelijke Perfecties’ die volledig uitgelegd zijn in ‘Bedrijfseconomie VI Grensverleggend’. Scholen / Universiteiten die dit boek negeren, ze trainen studenten totaal verkeerd in Bedrijfseconomie.

Een zelfstudieboek, nauwelijks is nog een leraar nodig. Ook veel managers in bedrijven gaan hiermee hun eigen prestaties goed verbeteren.

Rechtstreeks te bestellen via deze link

https://www.boekengilde.nl/boekenshop/bedrijfseconomie-vi-grensverleggend/?attribute_pa_boek-type=hardcover

And in English https://www.boekengilde.nl/boekenshop/business-economics-vi-groundbreaking/?attribute_pa_boek-type=hardcover

En e-book: Studenten kunnen hiermee eigen docent bekritiseren!

This rule applies to e-books on this website, available at amazon websites. Go to your nearest amazon website, for example www.amazon.nl

All

In this general search screen, enter your desired e-book, for example

All   ASIN B09MPFM6MX

And then you will immediately see this e-book Bedrijfseconomie VI Grensverleggend

This rule applies to e-books on this website, available at amazon websites. Go to your nearest amazon website, for example www.amazon.nl

All

In this general search screen, enter your desired e-book, for example

All   ASIN B09MMCK8GM

And then you will immediately see this e-book Business Economics VI Groundbreaking